Kontakt

V prípade, že máte záujem o prenájom autodráhy, kontaktujte nás:

Marian Pavúk
ul. SNP 30
977 01  Brezno
SLOVENSKO

Mobil: 0905 347 415 - Marian Pavúk
e-mail: klub@bombura.sk